Antãnas Smetonà, 1960 08 25, Sueticha (Taišeto rajonas, Irkutsko sritis, Rusija), lietuvių kalbininkas. Humanitarinių mokslų daktaras (2004). 1967 grįžo į Lietuvą su tėvais, Gulago buvusiais kaliniais. 1986 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1986–89 dirbo mokytoju Kaune. 1989–93 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 Vilniaus pedagoginis institutas), nuo 1993 dėsto Vilniaus universitete: 2005–06 Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 2006–2017 Filolologijos fakulteto dekanas; docentas (2005). 1996–97 Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas. Nuo 2000 lingvistinės ekspertizės Lietuvos Respublikos teismams, nuo 2010 ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos lingvistikos ekspertas. 2003–04 televizijos laidos Krašto garbė vedėjas. 2017–19 televizijos laidos Lietuva mūsų lūpose vedėjas. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: lietuvių kalbos gramatika, terminologija, kalbos istorija, kompiuterinė lingvistika, kalbos kultūra. Parengė Rusų–lietuvių ir lietuvių–rusų kalbų karybos terminų žodynėlį (1993), Karybos žodyną (1995, papildytas leidimas 1999), su V. Saliene Lietuvių kalbos vadovėlių XI–XII (2004), IX (2007, 2015), X (2008, 2014), IX–X (2011) klasėms, Lietuvių kalba XI–XII klasėms. Mokytojo knygą (2005), Lietuvių kalba IX–X klasėms. Mokytojo knygą (2009), Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studiją(su kitais, 2010), Aiškinamąjį su studijomis susijusių terminų žodyną (su kitais, 2012), Studijų kokybės terminų žodyną (su K. Pukeliu, 2014). Marijos žemės kryžius (Estija, 2013).

Algirdas Sabaliauskas

Visuotinė lietuvių enciklopedija (atnaujinta)