Interneto erdvė užburia. Kodėl? Juk tai iš esmės informacijos ir nesusitemintų duomenų beviltiškas ir begalinis šiukšlynas, kuriame naudingų dalykų tik labai menkas nuošimtis. Kažkokia šlykštumo estetika. O gal psichologinė priklausomybė. Gal paprasčiausia mada. Net jei taip, racionalus protas turėtų pasistengti ir iš to išpešti bent kokios naudos. Tai ir bus pamėginta padaryti šioje svetainėje.

Svetainė paleista į gyvenimą 2008 m. balandį. Buvo eksperimentuojama su įvairiomis svetainės temomis, nuolat pildomas ir keičiamas turinys, 2019 metais persikeltą į naują serverį. Stebėtina, bet formos ir apipavidalinimo dalykai ėjo vis paprastyn. Todėl dabar ji yra tokia, kokią čia matote, bet nemanau, kad visiškai išbaigta ar kokia nors tobula. Tam net neturiu pretenzijų. Pasirinkta forma ir turinys lemia, kad šis darbas turi būti nuolat tobulinamas ir patoginamas. O tobulumui ir patogumui, žinia, ribų nėra.

Pagrindinis svetainės turinys – kalbėjimas apie kalbą. Apie lietuvių kalbą. Pasakojimai liečia ir rimtas mokslo temas, ir kalbos taikomuosius dalykus, ir visuomeniškai svarbius reiškinius, vienaip ar kitaip susijusius su kalba, o pasakojama ir mokslingai, ir visiškai popsiškai, priklausomai nuo aplinkybių. Visa tai randasi tiesiog čia arba surenkami kitur pasirodantys bei skelbiami mano tekstai, mintys. Skaitytoją matau ir savo studentą, ir šiaip žmogų, besidomintį kalbos klausimais.

Taigi, prašyčiau į svetainę žiūrėti kaip į neišbaigtą ir nuolat tobulinamą reiškinį, kuris gali būti ir naudingas, ir įdomus tiek studentui, tiek šiaip prašalaičiui, netyčia užklydusiam čia. Visiems smagaus pasiskaitymo ir pamąstymo. O jei mano samprotavimai ir jums sužadins kokią naują mintį, visada prašom ja pasidalinti komentaruose. Visiems sėkmės!

A.S.