Kalbinės reikšmės

Gramatinės kategorijos

 • Giminė
 • Skaičius
 • Linksnis
 • Laipsnis
 • Apibrėžtumas
 • Asmuo
 • Laikas
 • Nuosaka
 • Rūšis
 • Veikslas
 • Tranzityvumas
 • Sangrąža

Leksinės-gramatinės klasės

 • Daiktavardis
 • Būdvardis
 • Skaitvardis
 • Veiksmažodis
 • Prieveiksmis
 • Įvardis
 • Dalelytė
 • Jungtukas
 • Prielinksnis
 • Jaustukas
 • Ištiktukas