Dėstomi dalykai | Studentų rašto darbai

Čia sudėta studijoms būtina medžiaga ir šaltiniai. Kiekvieno kurso skyrelyje pirmiausia pateikiama programa (arba dalyko sandas) – tai kurso apimtis, kurią kiekvienas klausytojas privalo įsisavinti. Toliau pateikiamos visų paskaitų išplėstinės santraukos. Prieš seminarus privalu išstudijuoti seminaro medžiagą, atlikti nurodytas užduotis. Per konsultacijas tikrinamas studentų savarankiškas darbas – studentas atsiskaito už nurodytą konsultacijoms dalyko apimtį arba turi galimybę išsiaiškinti nesuprastas temas.