Studentams

Visas savo dėstomų dalykų studijas perkeliu į Vilniaus universiteto virtualiąją mokymo aplinką „Moodle“. Joje studentams automatiškai sukuriama prieiga prie studijuojamų dalykų – pagal ją ir atrasite mano dalykus. Jei atsirastų pageidaujančiųjų studijuoti kurį nors mano dalyką iš šalies (nesvarbu – VU ar ne VU studentas), kreipkitės asmeniškai šio puslapio paraštėje nurodytais kontaktais. Taip pat čia teikiu informaciją studentams, pageidaujantiems pas mane rašyti semestrinį ar baigiamąjį (bakalauro ir magistro) rašto darbą.

Rašto darbai

Studentų rašto darbai (kartu su moksline praktika) yra pagrindinis filologo tiriamojo darbo įgūdžių ugdymo įrankis. Todėl tai ne šiaip sau studijų programos dalis, o pirmasis studento prisilietimas prie mokslinio tiriamojo darbo, naudingas ir prasmingas abiems pusėms – tiek studentui, tiek vadovui. Studentas įgyja tyrimo įgūdžių ir rengiasi kitai studijų pakopai, o vadovas gauna smalsių, netradiciškai mąstančių, autoritetais abejojančių tiriamojo darbo pagalbininkų. Studentų rašto darbų esama įvairių lygių ir apimčių: seminariniai ir kursiniai darbai, bakalauro ir magistro darbai. Filologijos fakultete yra patvirtintos Lituanistinių kalbinių tiriamųjų darbų rengimo gairės – būtinai prieš rašydami susipažinkite.

Galimas tyrimo kryptis skelbiu filologijos bakalauro ir magistro programų studentams, besispecializuojantiems kalbotyros srityje. Jei apsispręsite rašyti viena iš siūlomų krypčių, dėl to susitarti su manimi privalu iki spalio 1 d. – po to studentų nebepriimsiu. Susitarti galima šio puslapio paraštėje nurodytais kontaktais. Susitarimas elektroniniu paštu įsigalioja tik gavus mano atsakymą – jei atsakymo ilgai negaunate, būtinai pasidomėkite asmeniškai ar telefonu iki spalio 1 dienos. Čia skelbiamos tik bendriausios tyrimo kryptys, todėl darbo metu jos privalės būti tikslinamos ir gryninamos iki konkrečių darbų temų, priklausomai nuo studento interesų ir tiriamojo darbo logikos.

Bakalauro/magistro tiriamojo darbo kryptys

Gramatinė semantika (morfologija)

Lietuvių kalbos morfologija

Lietuvių kalbos žodžių daryba

Juridinė lingvistika