Mūsų kasdienė kalba vis labiau siejasi su moderniosiomis technologijomis, o jos žodynas – labiausiai kintantis kalbos klodas. Ir nieko keista, nes naujosios technologijos kuo toliau, tuo labiau veržiasi į mūsų gyvenimą, randasi vis daugiau nematytų neregėtų reiškinių, daiktų, idėjų ir visam tam reikia naujų pavadinimų. Kartais išsiverčiame senaisiais lietuvių kalbos žodžiais (pvz., pelė), kartais pasiskoliname svetimus (pvz., kompiuteris),o kartais pasidarome naujus žodžius iš jau esamų (pvz., įvestis, išvestis). Prie pastarųjų priklauso ir naujadaras asmenukė. Formaliai tai puikios darybos priesagos vedinys – asmenukėpadaryta iš daiktavardžio asmuosu priesaga -ukė. Kadangi pamatinis žodis yra priebalsinio linksniavimo tipo, vediniai iš jo daromi ne iš vardininko, o iš kilmininko: asmuo, asmen-s – asmen-ukė. Štai kiti pavyzdžiai:akmuo, akmen-s – akmen-inis, skiemuo, skiemen-s – skiemen-uoti, duktė, dukter-s – išdukter-ėir taip toliau.  Mažybinės priesagos jungimas su daikatavardžiu irgi yra įprastas dalykas: namas – namukas, sodas – sodukas, lašas – lašiukas. Giminės pasirinkimas tokiuose vediniuose irgi nėra smarkiai suvaržytas: namas – namukas, lėlė – lėliukė.Taigi, formalioji naujadaro raiška žodžių darybos sistemos nepažeidžia. Dabar žvilglelėkime į šio žodžio semantiką. Žodis asmenukėatsirado ieškant pakaitalo anglybei selfis. Tai toks autoportretas arba tiksliau – autoportretinė nuotrauka, paprastai daroma mobiliaisiais telefonais ir skelbiama socialiniuose tinkluose. Taigi, tai ne šiaip mažybinis daiktavardis, o su mažybine priesaga pasidarytas specialus terminas. Terminologinės mažybinių priesagų fnkcijos įprastos ir labai patogios: bičių duonelė, kelio girnelė, gaidukas, juodagalvė kiauliukė, varliukėir t.t. Beje, kadangi tai jaunimo ir šiaip šiuolaikiškai norinčių atrodyti žmonių mados klyksmas, greičiausiai ir reiškinys, ir žodis bus trumpalaikiai – kai išeis iš mados, nebereikės ir žodžio. Beje, šis procesas jau vyksta: populiarėja nauja mada fotografuoti ne save, o draugų grupę. Tam įvardyti pagal selfieradosi naujas angliškas terminas wefie,t.y. iš angliško įvardžio we – mes. Todėl ir šį reiškinį irgi galėtume pradėti vadinti lietuviškai. Kaip? Tai jau mūsų visų kūrybos dalykas. Siūlau analogiją: asmens nuotrauka – asmenukė, grupės nuotrauka – grupiukė, grupinė nuotrauka – grupinukė. Jei sumintysite ką geresnio, siūlykite komentaruose.

A.S.