Kaip geriau – Jonas dabar atostogosear Jonas dabar atostogauja? Dėl veiksmažodžio čia jokių abejonių nekyla: Ką jis dabar veikia? Atostogauja, gastroliuoja, stažuojasi. O štai vietininku kartais imama ir suabejojama – ar jis tinkamas bendrinei kalbai. Šis vietininkas reiškia kieno nors būvį su laiko atspalviu: jis yra atostogose, jis yra gastrolėse, jis yra stažuotėje, tai yra atostogauja, gastroliuoja, stažuojasi. Įdėmiau patyrinėję vietininko reikšmes, pavartę išsamesnius vietininko aprašus, nesunkiai nustatysime, kad bendrinei lietuvių kalbai toks būvio vietininkas su laiko atspalviu visiškai įprastas. Vadinasi, jo taisyti nėra reikalo. Tai paremia dar vienas pastebėjimas – ne visi tokio tipo vietininkai turi veiksmažodžio atitikmenis: atostogose – atostogauja, gastrolėse – gastroliuoja, stažuotėje – stažuojasi. O štai toks pavyzdys: Jonas dabar yra komandiruotėje. Nepasakysi gi – Jis dabar *komandiruoja. Vietininkas šiai minčiai pasakyti vienintelis galimas, veiksmažodžiu šiuo atveju neišsiversi. Taĩgi, ramiai vartokiteir esu atostogose, ir atostogauju.

A.S.