Šiame skyriuje pristatomi morfologijos kaip vienos iš svarbiausių lietuvių kalbos posistemių įvadiniai dalykai. Tradiciškai supažindinama su morfologijos samprata ir parodomos jos sąsajos su kitais kalbos sistemos elementais. Kadangi morfologijoje pagrindinis tyrėjo dėmesio objektas yra morfema ir iš morfemų sudarytas žodis, neišvengiamai skiriama dėmesio žodžio struktūrai: leksemai, žodžio formoms, morfemoms. O turint galvoje morfologijos organizacinės struktūros esminį elementą, trečiojoje šio skyriaus dalyje kalbama apie gramatinių kategorijų ir žodžių klasių sampratą.