Daiktų ar jų ypatybių pavadinimus reiškiančių žodžių klasė. Kalbos dalių yra penkios: