daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | įvardis | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

Tarnybinis žodis, reikšiantis papildomus žodžių, žodžių junginių, sakinių reikšmės atspalvius.