daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | įvardis | dalelytė | prielinksnis | jaustukas | ištiktukas

Tarnybinis žodis, jungiantis žodžius ir žodžių junginius sakinyje arba sudėtinio sakinio dėmenis. Skirtingi jungtukai rodo skirtingą ryšio tipą.