anafora

« Back to Glossary Index

DEF Pragmatinė kategorija, reiškiama kalbiniais ženklais, kurie interpretuojami remiantis kitu, paprastai ankstesniu, tekstu.
EG Jonas miega. Jis tinginys.
NB Pirmojo ir antrojo asmens įvardžiai yra deiktiniai, o trečiojo – anaforninai (nors kartais gali būti pavartojami ir deiktiškai).
EN anaphora
RU анафора

« Back to Glossary Index