Publikacijos

Mokslo straipsniai | Knygos | Populiarūs tekstai | Apie mane

Per daug metų prirašyta ir publikuota visokiausių dalykų – mokslo ir populiarių straipsnių, vadovėlių, žodynų. Daugelis mokslinių straipsnių ir knygų suregistruota toliau. Straipsnių nuorodos nukreipia į visateksčius straipsnius, o knygų pateikiama metrika, anotacijos, įvairūs paveikslėliai.

Filologo išsilavinimas ir mokslinė veikla pirmiausia įpareigoja atsisukti į savo visuomenę, šviesti ją, padėti jai atsikratyti nepagrįstų fobijų ir prietarų, kartais provokuoti ar net erzinti. Žodžiu, užsiimti visuomenės dvasine sveikata. Ypač tai aktualu posovietinėje, potrauminėje visuomenėje. Šio pobūdžio tekstai, aišku peržengia specializuotų ir uždarų mokslo leidinių ribas. Logiška juos skelbti per masines informacijos priemones, šiandien tai yra didieji interneto portalai. Kadangi ten atsidūrę tekstai neatrodo labai ilgaamžiai ir saugūs, kadangi jų ir paieška su metais sudėtingėja – pasimeta begalinės informacijos sraute, nutariau surinkti visa tai šioje vietoje. Be to, šiuose tekstuose gvildenamos temos visuomenei būna labai skaudžios, provokatyvios, todėl dažnai susilaukiu ir atsakomųjų reakcijų – ir piktų, ir geranoriškų. Jos irgi pateikiamos toliau.

Mokslo straipsniai:

Knygos:

  • Studijų kokybės terminų žodynas – VU leidykla, 2014, p. 108. (su Kęstučiu Pukeliu)
  • Lietuvių kalba 9–10 klasėms (septynios knygos): Skaitau. Pirma knyga – „Tyto alba“, 2011, p. 184. Skaitau. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2011, p. 176. Rašau. Antra knyga – „Tyto alba“, 2011, p. 184. Rašau. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2011, p. 248. Kalbu. Trečia knyga – „Tyto alba“, 2011, p. 96. Kalbu. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2011, p. 72. Priedai – „Tyto alba“, 2011, p. 52. (su Vilija Saliene)
  • Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija – Vilnius: Kokybės vertinimo centras, 2010, p. 245. (Pranas Žiliukas, Raimonda Brunevičiūtė, Jolita Butkienė, Rimantas Jankauskas, Daiva Lepaitė, Rita Liepuonienė, Mindaugas Misiūnas, Vytautas Mizaras, Kęstutis Pukelis, Berita Simonaitienė, Antanas Smetona)
  • Lietuvių kalba IX–X klasėms (penkios knygos): Vadovėlis IX klasei – „Tyto alba“, 2007, p. 223. Mokinio sąsiuvinis IX klasei – „Tyto alba“, 2007, p. 193. Vadovėlis X klasei – „Tyto alba“, 2008, p. 279. Mokinio sąsiuvinis X klasei – „Tyto alba“, 2008, p. 327. Mokytojo knyga IX ir X klasėms – „Tyto alba“, 2009, p. 91. (su Vilija Saliene)
  • Lietuvių kalba XI–XII klasėms (trys knygos): Vadovėlis – „Tyto alba“, 2004, p. 288. Mokinio sąsiuvinis – „Tyto alba“, 2005, p. 96. Mokytojo knyga – „Tyto alba“, 2005, p. 112. (su Vilija Saliene)
  • Lietuvių kalbos pamokos „Kelrodis“ – Lietuvos žurnalistikos centras, Europos Taryba, Vilnius, 1997, 10 garso kasečių – 100 pamokų, įrašė „Znad Wilii“, pagamino „Garsų pasaulis“.
  • Karybos žodynas – Lietuvos karo akademija, 1995, p. 450.
  • Rusų–lietuvių ir lietuvių–rusų kalbų karybos terminų žodynėlis – Lietuvos karo akademija, 1993, p. 150.

Populiarūs tekstai:

Apie mane: