apibrėžtumas

« Back to Glossary Index

DEF Daiktavardinio junginio gramatinė kategorija, nustatanti ryšį tarp kalbinio ženklo (vardo) ir referento (mąstomos pasaulio reiškinio).
NB Gramatinė referencijos priemonė.
EN definiteness
RU оределенность, детерминация

« Back to Glossary Index