einamasis pašalio vietininkas

« Back to Glossary Index

Linksnis, rodantis veiksmo kryptį į įvardijamo daikto pašalį; aliatyvas. Draugai pribėgo manęspi ‘prie manęs’. Svečiai patraukė miškopi ‘prie miško, miško link’. Nuo žodžių darbump! ‘prie darbų’. Standartinėje kalboje nyksta, pavartotas suvokiamas kaip prieveiksmis: velniop, rudeniop, namop, galop.

« Back to Glossary Index