einamasis pašalio vietininkas

« Back to Glossary Index

DEF Linksnis, reiškiantis veiksmo kryptį į įvardijamo daikto pašalį, į daikto gretą, įvardijamo daikto link.
EG Draugai pribėgo manęspi ‘prie manęs’. Svečiai patraukė miškopi ‘prie miško, miško link’.
NB Aliatyvą standartinėje kalboje keičia prielinksnio konstrukcijos, o likutinės formos laikomos prieveiksmiais: velniop, rudeniop, namop, myriop.
SIN aliatyvas
EN allative case
RU аллатив, падеж
LA casus allativus
ABB all

« Back to Glossary Index