einamasis vidaus vietininkas

« Back to Glossary Index

DEF Linksnis, reiškiantis veiksmo kryptį į įvardijamo daikto vidų, į tam tikrą vietą.
EGVaikai bėga miškan, vidun, upėn ‘į mišką, į vidų, į upę’. Miškuosna, laukuosna sugrįžo pavasaris ‘į miškus, į laukus’.
SIN iliatyvasdirektyvas
EN illative case
RU иллатив, падеж
LA casus illativus
ABB ill

« Back to Glossary Index