esamasis pašalio vietininkas

« Back to Glossary Index

DEF Linksnis, reiškiantis veiksmo vyksmą įvardijamo daikto pašalyje, greta daikto.
EGVaikai žaidė miškiepi ‘prie miško’. Elgeta gulėjo vartuosemp ‘prie vartų’.
SIN adesyvas
EN adessive case
RU адессив, падеж
LA casus adessivus
ABB ade

« Back to Glossary Index