« Back to Glossary Index

Objektinis linksnis, reiškiantis objektą, į kurį nukreiptas tiesioginis veiksmas; kartais gali reikšti laiką, atstumą, vietą; akuzatyvas.

« Back to Glossary Index