« Back to Glossary Index

Sintaksinė klasė žodžių, jungiančių žodžius, žodžių junginius ir sakinius; jungiamaisiais žodžiais gali eiti įvardžiai, prieveiksmiai, jungtukai.

« Back to Glossary Index