« Back to Glossary Index

Objektinis linksnis, reiškiantis veiksmo paskirtį arba tikslą, veikėją arba būsenos turėtoją, daiktus ir asmenis, kurių atžvilgiu pasireiškia ypatybė; datyvas.

« Back to Glossary Index