privatyvinė opozicija

« Back to Glossary Index

Gramatinės opozicijos narių santykis, kai vienas narių pasižymi požymio nebuvimu, o kitas – buvimu. Miegoti ‘tranzityvumo nėra’ / rašyti laišką ‘tranzityvas’. Didelis ‘laipsnio nėra’ / didesnis ‘aukšesnysis laipsnis’.

« Back to Glossary Index