Įvardis

turinys

žodžių klasės | daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

Tarnybinis žodis, nurodantis daiktus arba jų ypatybes arba pavaduojantis daiktų ar jų ypatybių pavadinimus. Įvardis yra kaitoma žodžių klasė. Jos semantika ir kaitymas labai susiję su nurodomų ar pavaduojamų pavadinimų semantika ir priklausymu žodžių klasėms.

žodžių klasės | daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

turinys