Veikėją arba būsenos turėtoją reiškiantis naudininkas su padalyviu.

« Back to Glossary Index