būdvardis

« Back to Glossary Index

DEF Žodžių, reiškiančių daikto ypatybės vardą, klasė; kalbos dalis.
EG Geras, naujas, medinis, apygeris, keistas, pavojingas, linksmas, žalias, balzganas, vaikiškas, labas.
NB Lygiai tokios pačios kategorinės reikšmės yra veiksmažodžio forma dalyvis, dažnai virstanti būdvardžiu. Esminė jų skirtis – ypatybės statiškumas/dinamiškumas.
EN adjective
RU имя прилагательное
LA nomen adiectivum
ABB adj

« Back to Glossary Index