Daiktų ar jų ypatybių pavadinimus reiškiančių žodžių klasė.

« Back to Glossary Index