žodžių klasė

« Back to Glossary Index

DEF Gramatinė semantinė žodžių grupė, kurios narių bendrumas grindžiamas kategorine žodžio reikšme ir funkcija.
NB Lietuvių kalboje skiriama 11 žodžių klasių. Pagal reikšmės ir funkcijos bendrumą kalboje žodžių klasės būna trejopos: kalbos dalys (daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, veiksmažodis, prieveiksmis), tarnybiniai žodžiai (įvardis, dalelytė, prielinksnis, jungtukas) ir raiškieji žodžiai (jaustukas, ištiktukas).
EN word class
RU класс слов

« Back to Glossary Index