Prielinksnis

turinys

žodžių klasės | daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | įvardis | dalelytė | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

Tarnybinis žodis, rodantis įvairių žodžių klasių pavadinimų ryšius su kitų žodžių formomis (ant stalo, už manęs, per greitas, per daug, iš dviejų). Nors prielinksnio funkcijos iš esmės yra daiktavardžio ir daiktavardiškai vartojamų žodžių linksnio funkcijų tęsinys, jis gali būti vartojamas ir su būdvardžiais, ir su skaitvardžiais, ir su prieveiksmiais, ir su įvardžiais. Sin.: prepozicija (lot. praepositio – ‘padėtis priekyje’).

žodžių klasės | daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | įvardis | dalelytė | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

turinys