Prieveiksmis

turinys

kalbos dalys | daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | įvardis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

Žodis, reiškiantis veiksmo, būsenos ar ypatybės požymio pavadinimą; savarankiška nekaitoma kalbos dalis.

Greitai bėgti, gana dribti, aukštyn kilti, vykti pakeliui, labai geras, labai greitai, čia viskas prasidėjo, dabar lyja ir gražu, sulaužyti tyčia, atvykti iš tikrųjų, prisiplaukioti į valias, niekada negrįžti.

Veiksmai, būsenos ir ypatybės dažniausiai reiškiami veiksmažodžiais ir būdvardžiais (kartais net tais pačiais prieveiksmiais), todėl būtent juos ir aiškina prieveiksmis – yra požymio požymis. Visi prieveiksmiai dariniai; būna būdo, laiko, vietos, priežasties ir kiekybės.

kalbos dalys | daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | veiksmažodis | įvardis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

turinys