Skaitvardis

turinys

žodžių klasės | daiktavardis | būdvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | įvardis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

Žodis, reiškiantis tikslaus skaičiaus, tikslaus daiktų skaičiaus arba tikslios vietos eilėje pavadinimą; savarankiška kalbos dalis. Dukart du – keturi. Septyniolika gėlių. Trečias brolis Jonas.

žodžių klasės | daiktavardis | būdvardis | veiksmažodis | prieveiksmis | įvardis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

turinys