Žodžių daryba – kalbos posistemė, skirta naujiems žodžiams sudaryti iš jau esamų. Kai prisimenama triviali tiesa, kad kalba yra sistema, pirmiausia turima galvoje būtent žodžių daryba, kuri be to, kad yra ypač sisteminga, dar yra labai turtinga, puošni, gausi, turinti daugelio kalbų darybos tipus – būtent tai apie lietuvių kalbos žodžių darybą. Tik pagalvokite, lietuvių kalbos daiktavardis turi per 600 priesagų, anot profesoriaus V. Urbučio. Štai, paimkime vieną sistemos elementą – priesagą -ėjas. Daiktavardžiai su ja reiškia asmenį, atliekantį pamatiniu žodžių įvardytą veiksmą – siuvėjas, veikėjas, audėjas, kirpėjas, vedėjas, sukėjasir t.t. Vadinasi, jei su priesaga -ėjasrasime darinį, kuris nereiškia asmens, tai ir bus darybos klaida: atskiedėjas, atskyrėjas, dėmių išėmėjas, autopakrovėjas, išleidėjas– visa tai įvairūs prietaisai, įrenginiai, chemikalai, ne žmonės, taigi netaisyklingos darybos. Taisyti šiuos darinius nesunku, bet reikia žinoti, kas iš tiesų turima galvoje. Štai benzino, nuotekų išleidėjas– toks prietaisas, reiškia išleistuvas, o jei tai televizijoje žmogaus pareigų pavadinimas – tas, kuris leidžia į eterį įvairias programas – tai ir klaidos jokios nebus, būtent jis ir bus išleidėjas. Taigi, atsiminkime: žmogus, kuris nuolat išjunginėja šviesą – išjungėjas, o prietaisas, kuriuo išjungiame ar įjungiame šviesą – jungiklis. Arba virtuvės prietaisas kam nors plakti – plaktuvasarba plakiklis, o tas žmogus, kuris plaka kokteilį – plakėjasarba plakikas. Žodžiu nesupainiokite: -ėjasyra žmogus arba šiaip gyvas daiktas, o -tuvas, -ikas– prietaisas.

A.S.