Daiktavardžio giminė

Lietuvių kalbos daiktavardis turi giminės gramatinę kategoriją. Ne kaitomas gimine, o ją turi. Kategorijos centre esama šiokios tokios motyvacijos – kai kalbame apie žmones, kitus gyvus padarus: antis – gaigalas, brolis – sesuo. Tačiau negyvų daiktų pavadinimų giminė visiškai nemotyvuota, todėl ir dėl tarmių įtakos, ir šiaip dėl to, kad nemotyvuota, kartais supainiojame gimines. Seniai kalboje esančių žodžių giminę dažniausiai painiojame dėl tarmių įtakos: serbentai – serbentos, slyva – slyvas, morka – morkas, didelės vinys, o ne dideli vinys, tos smegenys, pažeistos kepenys, bet ne tie smegenysir ne pažeisti kepenys.

Naujų daiktavardžių giminė nustatoma pagal vartosenos dažnumą, nes teoriškai gali būti ir vyriškoji, ir moteriškoji. Klaida randasi tada, kai nepaisoma susitarimų, jau užfiksuotų žodynuose. Pavyzdžiui, formos avokadas ir avokada įvairuoja. Moteriškosios giminės forma avokadayra teikiama „Tarptautinių žodžių žodyne“, pirmuosiuose „Kalbos patarimuose“. Kalbos komisijos Terminologijos pakomisėje, dalyvaujant botanikams, nuspręsta teikti vyriškosios giminės formą avokadas, plg. angl. avocado– kirčiuojamas antras nuo žodžio galo skiemuo, kaip isp. tornado – tornadas, it. accordo – akordas. Taigi vaisius yra avokadas. Augalas, vedantis šiuos vaisius – amerikinė persėja. Aišku, naujosiomis tarmybėmis arba net žargonybėmis reikėtų laikyti kioskė, benzina– žodynuose užfiksuota forma yra kioskas, benzinas.

Neaiški ir nelinksniuojamųjų žodžių giminė – juk su jais reikia derinti būdvardžius, kurie kaitomi gimine. Kad būtų paprasčiau, nustatytos tokios taisyklės. Nelinksniuojamieji kitų kalbų kilmės daiktavardžiai, gale turintys tiek kirčiuotą, tiek nekirčiuotą -o, -u, -i, lietuvių kalboje yra vyriškosios giminės, pvz.: bolero, kredo, žabo, taksi, fondiu, interviu, žiuri. Išimtį sudaro moteriškosios lyties asmenis žymintys daiktavardžiai, pvz.: ledi, fru,– jie yra moteriškosios giminės.

Kitų kalbų daiktavardžiai su kirčiuotu galūniniu lietuvių kalboje yra moteriškosios giminės, pvz.: ateljė, esė, fojė, kupė, turnė, išskyrus atvejus, kai tokie daiktavardžiai žymi vyriškosios lyties asmenis, pvz.: atašė, portjė. Primintina, kad aptariamieji daiktavardžiai lietuvių kalboje neturi baigmens -e, todėl ir buvusios garsios grupės „Foje“ pavadinimas netaisyklingas – turi būti „Fojė“. Taigi, kompetentingas žiuri, erdvi fojė, įdomus interviu. Be to, nedera pamiršti, kad daugelį šių žodžių galima pradėti linksniuoti – greitas taksis, parašė trumpą reziumę, pagamino skanią želę ir t.t.