„Lietuvos spauda“ kioskas

Šiuõkart norėčiau pasamprotauti apie simbolinius tikrinius pavadinimus – jų vartoseną rišliame tekste ar įprastame kalbos sraute. Pastaruoju metu tenka išgirsti tokių frazių: Atsiliepimai apie „Lietuvos spauda“. „Lietuvos Rytas“ nugalėjo „Jenisej“. „Avtodor“ susitiks su „Lietuvos rytas“. „Naujoji Rūta“ gaminami saldainiai.

Bent šiokį tokį kalbos jausmą turintis žmogus turėtų nustebti – kažkas čia ne taip. Ir iš tiesų – kodėl čia nesuderinti linksniai? Juk sveikas protas sako: Atsiliepimai apie „Lietuvos spaudą“. „Lietuvos Rytas“ nugalėjo „Jenisejų“ arba „Lietuvos rytą“ nugalėjo „Jenisejus“. „Avtodoras“ susitiks su „Lietuvos rytu“ arba „Lietuvos rytas“ susitiks su „Avtodoru“. „Naujojoje Rūtoje“ gaminami saldainiai.

Aišku, simboliniai pavadinimai gali turėti aiškinamųjų žodžių: Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos rytas“, krepšinio klubas „Lietuvos rytas“, bendrovė „Lietuvos spauda“, saldainių gamykla „Naujoji Rūta“ ir panašiai. Tokiais atvejais iš tiesų pakanka linksniuoti tik aiškinamuosius žodžius, simbolinius žodžius paliekant nekaitomus, pvz.: klubas „Lietuvos rytas“ nugalėjo klubą „Avtodor“, gamykloje „Naujoji Rūta“ gaminami saldainiai.

Taigi, pavieniai, be aiškinamųjų žodžių vartojami simboliniai pavadinimai „Lietuvos rytas“, „Naujoji rūta“, „Lietuvos spauda“ ir panašūs turi būti linksniuojami taip, kaip reikalauja lietuviško sakinio arba žodžių junginio struktūra: „Lietuvos ryte“ bręsta kartų kaita, „Lietuvos spaudos“ kioskų yra visame mieste, nusipirkau „Naujosios rūtos“ saldainių, „Literatūroje ir mene“ arba tiesiog „Litmenyje“ skelbiamą įdomių straipsnių.

A.S.