Aplinkybinis linksnis, reiškiantis veiksmo vykimo ar krypties vietą; lokatyvas.

« Back to Glossary Index