Prakalbos vietoje

Tradicinėse gramatikose prie morfologinio kalbos dalių aprašo yra pridedamas ir gana savarankiško kalbos lygmens – žodžių darybos – aprašas. Čia irgi laikomasi šios tradicijos, todėl pateikiami tokie žodžių darybos skyriai:

daiktavardžių daryba | būdvardžių daryba | veiksmažodžių daryba | prieveiksmių daryba