Daugių daugis

Prieveiksmiai nėra tie žodžiai, iš kurių lietuvių kalboje darytumėmės labai daug naujų žodžių. Nors vienas kitas kartais ima ir išsiveržia į darybos pirmūnus. Šiuokart turiu galvoje prieveiksmį daug, iš kurio prisidarome žodžių ir su priesagomis, pvz.: dauginis, daugintis, daugiklis, daugintuvas, ir dūrinių: daugialąstis, daugiašonisir t.t. Paprastai dūrinys esti gana paprastos struktūros: dvi šaknys ir galūnė. Bėdos prasideda, kai tarp šaknų ir galūnės pradedame terpti priesagas arba šiaip antroji dūrinio šaknis jau kaip pamatinis žodis būna su priesaga. Ypač daug neaiškumų kyla su priesaga -inis. Apskritai ši priesaga labai smarkiai pradėjo plisti lietuvių kalboje bene nuo 20-ojo amžiaus pradžios ir tuo ne tik praturtino mūsų kalbą, bet ir bėdų nemažai pridarė. Taigi, kai būdvardis yra sudurtinis, o pirmasis dėmuo yra daug, priesaga -inis tokiam žodžiui nesuteikia jokios naujos reikšmės, todėl iš esmės yra balastas arba klaida: pagalvokime, kuo gi skiriasi žodžių daugiakultūris ir daugiakultūrinis reikšmės. Greičiausiai niekuo, vadinasi, būdami nuoseklūs ir logiški, turėtume vartoti paprastesnę forma – be priesagos: daugiakultūrė visuomenė. Štai daugiau tokių dūrinių: ne dauglaukinis, o daugialaukis, ne daugialąstelinis, o daugialąstis. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ šio tipo dūrinių yra per 50 – daugiaašmenis, daugiakultūris, daugianaris, daugiamolekùlis, daugiabranduõlis, daugiacilindris, daugiametis, daugiamatis, daugiapakopis, daugianytis, daugiaskiltis, daugiastaklis, daugiavaisis,ir t.t. Pamąstykime, juk ne prie vieno iš jų knieti visiškai be pagrindo prilipdyti priesagą -inis.

Šioje žodžių eilėje aptikami ir keli dūriniai su priesaga -inis. Greičiausiai tai išimtys daugiamilijòninis, daugiatūkstantìnis, daugianacionalinis, o gal išimtis tik patvirtina taisyklę. Nors iš tikrųjų šalia daugiamilijoninis, daugiatūkstantinis visiškai gerai būtų ir daugiamilijonis, daugiatūkstantis,daugianacionalinis apskritai ar reikalingas – ar ne geriau jį pakeisti daugiatautis.
Taigi, įsiminkime – sudurtiniame žodyje daug ir -inis nedera.

A.S.